Shippingจีน แนวทาง 7 ขั้นตอนก้าวเข้าสู่ธุรกิจ E-Commerce ที่ยั่งยืน

Shippingจีน 8 ขั้นตอน kiglogistics shippingจีน Shippingจีน แนวทาง 7 ขั้นตอนก้าวเข้าสู่ธุรกิจ E-Commerce ที่ยั่งยืน 8            kiglogistics 768x402

Shippingจีน กับธุรกิจ E-Commerce กำลังก้าวเข้าสู่รูปแบบที่ยั่งยืน ไม่ว่าแบรนด์ขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ ต่างให้ความสำคัญกับการรักษาและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

ส่วนหนึ่งเป็นเพราะผู้บริโภคยุคใหม่ให้ความใส่ใจกับเรื่องสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม สำหรับแบรนด์ขนาดใหญ่ได้ให้คำมั่นสัญญาและแผนอันยาวไกล เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ Amazon ประกาศวางแผนชดเชยจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจำนวนมากของบริษัท Jeff Bezos ผู้เป็น CEO ได้ให้คำมั่นสัญญาว่าจะใช้เงินจำนวน 10 พันล้านเหรียญสหรัฐต่อสู่กับความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

แม้ว่าเป้าหมายอันน่าชื่นชมนี้จะไม่สามารถแก้ปัญหาที่ไม่ยั่งยืนของรูปแบบธุรกิจทั้งหมดของ Amazon ได้ เนื่องจากขึ้นอยู่กับผู้บริโภคที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น และมาตรการจัดส่งอย่างรวดเร็ว

การเริ่มต้นจากจุดเล็กหรือเป็นการเริ่มต้นก้าวแรกของธุรกิจยั่งยืน Kig Logistics มีข้อมูลที่น่าสนใจ โดยต่อไปนี้คือขั้นตอนที่เรารวบรวมจากแผนของบริษัทต่างๆ ซึ่งเชื่อกันว่าจะช่วยให้ธุรกิจ E-Commerce ก้าวสู่ความยั่งยืนอย่างแท้จริง ยังส่งผลดีต่อการขนส่งและ Shippingจีน อีกด้วย

 1. อัปเดตจุดยืนเกี่ยวกับแบรนด์ของคุณ

แบรนด์ของคุณจะเป็นตัวแสดงหรือบอกให้ลูกค้ารู้ว่าเป็นใคร นั่นคือการสื่อสารให้ลูกค้าได้เห็นว่าแบรนด์มีจุดยืนที่ชัดเจนเกี่ยวกับความยั่งยืน และดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้าง เช่น ประกาศลงบนเว็บไซต์ และมีการสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์สม่ำเสมอ เพื่อแสดงอัตลักษณ์ของแบรนด์ วิธีการนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจอย่างจริงจัง

 1. ดำเนินการขนส่งที่ยั่งยืน

เชื่อหรือไม่ว่าปริมาณการจัดส่งพัสดุภัณฑ์เพียงอย่างเดียวในสหรัฐอเมริกาสูงถึง 165 ล้านรายการ ซึ่งปริมาณการจัดส่งหรือ Shippingจีน ที่สูงเช่นนี้มีผลมาจากการช็อปปิ้งออนไลน์ และมันได้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แต่มีอีกหลายวิธีช่วยลดผลกระทบของการขนส่งเหล่านี้ เช่น เลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่รีไซเคิลได้หรือลดปริมาณของบรรจุภัณฑ์แทน ใช้เครื่องพิมพ์ความร้อนแทนการพิมพ์ด้วยน้ำหมึก หรืออีกหนึ่งวิธีคือลดการส่งคืนสินค้า ซึ่งวิธีหลังนี้ช่วยลดโอกาสการเกิดผลกระทบสองเท่า

 1. ลดบรรจุภัณฑ์

หากเคยสั่งซื้อสินค้าจาก Amazon ผู้บริโภคอาจสังเกตได้ว่าบรรจุภัณฑ์ที่บรรจุสินค้านั้นมีขนาดใหญ่ ด้วยขนาดของกล่องซึ่งถือเป็นขยะของบรรจุภัณฑ์ในเวลาต่อมา ทำให้เป็นปัญหาของการสร้างขยะที่มากเกินไป เพื่อลดขยะล้นโลก การลดขนาดของบรรจุภัณฑ์ จึงมีส่วนสำคัญอย่างมาก ทั้งนี้ บรรจุภัณฑ์ที่มีขนาดใหญ่เกินไปนั้น ยังทำให้ต้องเสียพื้นที่ในการบรรจุสินค้า และต้องใช้วัสดุเพิ่มเติมในการป้องกันของภายในอีกด้วย

 1. สร้างนโยบายรีไซเคิล

นอกจากการปรับลดขนาดกล่องและบรรจุภัณฑ์ให้สอดคล้องกับขนาดสินค้าแล้ว บริษัทยังสามารถลดขยะได้โดยเลือกใช้บรรจุภัณฑ์และวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่รักษ์สิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตาม มีข้อมูลบางอย่างที่น่าสนใจ ได้แก่

 • 73% ของชาวอเมริกัน สามารถเข้าถึงการรีไซเคิลได้ และ อีก 94% ทั่วไปสามารถเข้าถึงการรีไซเคิลได้
 • การรีไซเคิลกระดาษแข็งใช้พลังงานเพียง 75% เพื่อสร้างกระดาษแข็งใหม่
 • กระดาษแข็งรีไซเคิลหนึ่งตัน ช่วยประหยัดพื้นที่ฝังกลบได้ 9 ลูกบาศก์หลา

ขณะเดียวกันกระดาษแข็งและจดหมายก็สามารถนำมารีไซเคิลได้เช่นเดียว ทำให้กระบวนการรีไซเคิลทำได้ง่ายขึ้น รวมทั้งธุรกิจสามารถลดปริมาณขยะที่ผลิตลงได้อย่างมาก

 1. ลดการสิ้นเปลืองพลังงาน

มากกว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนในการขนส่ง หรือขั้นตอนการใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อดำเนินธุรกิจโดยรวม ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงง่ายๆ เริ่มต้นจากบริษัทขนส่งหรือ Shippingจีน เช่น ลดการใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ที่ไม่ใช้ให้ทำการปิดสวิตช์ หรือถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ สิ่งต่างๆ เหล่านี้จะช่วยลดค่าพลังงานได้มาก ซึ่งคุณสามารถเช็คได้ว่าสามารถลดการใช้พลังงานได้จากที่ไหนบ้าง

 1. เพิ่มผลิตภัณฑ์ที่ส่งเสริมความยั่งยืน

วิธีที่จะทำให้ความยั่งยืนเป็นส่วนสำคัญของธุรกิจ คือการรวมผลิตภัณฑ์ที่ส่งเสริมความยั่งยืน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการนำเสนอ และอาจกลายเป็นทางเลือกใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น รวมไปถึงช่วยแก้ปัญหาให้ผู้คนมีชีวิตที่ยั่งยืนมากขึ้นเช่นกัน

 1. ใช้ตลาด E-Commerce เพื่อสินค้ามือสอง

นี่อาจเป็นขั้นตอนที่เหมาะสมสำหรับคนชอบสินค้ามือสอง มันเป็นการสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนซื้อขาย จากสินค้าของเจ้าของคนที่ 1 ได้ถูกส่งไปยังเจ้าของคนที่ 2 และ 3 บางกรณีสินค้านั้นๆ สามารถนำกลับมารีไซเคิลใหม่ เพื่อสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นมาได้

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *