นำเข้าสินค้าจากจีน

ขนส่งสินค้าจากจีนมาไทย เอกสารครบถ้วนถูกต้อง
ขนส่งทางรถ 3-5 วัน เพียง 19 บาท/กก.

เหตุผลที่ต้องเลือกใช้บริการขนส่งกับ Kiglogistics

 • เอกสารทุกใบเป็นชื่อของลูกค้า
 • จัดทำ Form E เพื่อลดหย่อนภาษี
 • ได้รับใบขน และใบเสร็จศุลกากรครบถ้วน
 • คิดค่าใช้จ่ายตามจริง
 • ติดตามสถานะสินค้าบนเว็บไซต์
 • ระบบ Call Canter บริการทุกวัน

ค่าขนส่ง กิโลกรัมละ 19 บาท
ค่าเดินพิธีการศุลกากร 1,500 บาท

บริการขนส่งสินค้าจากจีน​

นำเข้าสินค้าจากจีน หน้าหลัก kigLogistics icon1 0 300x216
เดินพิธีการศุลกากร
นำเข้าสินค้าจากจีน หน้าหลัก kigLogistics icon2 0 300x216
ขนส่งทางรถ
นำเข้าสินค้าจากจีน หน้าหลัก kigLogistics icon6
ขนส่งทางเรือ

นำเข้าสินค้าจากจีนทางรถแบบไม่เหมาตู้ (LCL)

นำเข้าสินค้าจากจีน หน้าหลัก kigLogistics icon3 0 300x216
ลงทะเบียน
นำเข้าสินค้าจากจีน หน้าหลัก kigLogistics icon4 0 300x216
ส่งรายการสินค้ามาที่อีเมล
นำเข้าสินค้าจากจีน หน้าหลัก kigLogistics icon5 0 300x216
ส่งสินค้ามาที่โกดังจีน
เดินเอกสารนำเข้าในนามของลูกค้าอย่างถูกต้อง ใบขน , ใบ Form E , ใบกำกับภาษี ยิ่งสั่งมาก ยิ่งประหยัดต้นทุน

Line : @kiglogistics / Call Center : 02-114-7994

นำเข้าสินค้าจากจีน

ขนส่งสินค้าจากจีนมาไทย
เอกสารครบถ้วนถูกต้อง

ขนส่งทางรถ 3-5 วัน เพียง 19 บาท/กก.

เหตุผลที่ต้องเลือกใช้บริการขนส่งกับ Kiglogistics

 • เอกสารทุกใบเป็นชื่อของลูกค้า
 • จัดทำ Form E เพื่อลดหย่อนภาษี
 • ได้รับใบขน และใบเสร็จศุลกากรครบถ้วน
 • คิดค่าใช้จ่ายตามจริง
 • ติดตามสถานะสินค้าบนเว็บไซต์
 • ระบบ Call Canter บริการทุกวัน

ค่าขนส่ง กิโลกรัมละ
19 บาท

ค่าเดินพิธีการศุลกากร
1,500 บาท

บริการขนส่งสินค้าจากจีน​

นำเข้าสินค้าจากจีน หน้าหลัก kigLogistics icon1 0 300x216
เดินพิธีการศุลกากร
นำเข้าสินค้าจากจีน หน้าหลัก kigLogistics icon2 0 300x216
ขนส่งทางรถ
นำเข้าสินค้าจากจีน หน้าหลัก kigLogistics icon6
ขนส่งทางเรือ

นำเข้าสินค้าจากจีนทางรถแบบไม่เหมาตู้ (LCL)

นำเข้าสินค้าจากจีน หน้าหลัก kigLogistics icon3 0 300x216
ลงทะเบียน
นำเข้าสินค้าจากจีน หน้าหลัก kigLogistics icon4 0 300x216
ส่งรายการสินค้ามาที่อีเมล
นำเข้าสินค้าจากจีน หน้าหลัก kigLogistics icon5 0 300x216
ส่งสินค้ามาที่โกดังจีน
เดินเอกสารนำเข้าในนามของลูกค้าอย่างถูกต้อง ใบขน , ใบ Form E , ใบกำกับภาษี ยิ่งสั่งมาก ยิ่งประหยัดต้นทุน

Line : @kiglogistics
Call Center : 02-114-7994

นำเข้าสินค้าจากจีนทางรถแบบไม่เหมาตู้ (LCL)