ชิปปิ้ง บทสรุปของอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ชิปปิ้ง ชิปปิ้ง บทสรุปของอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ก่อนและหลัง วิกฤต COVID-19                                             1024x536

ชิปปิ้ง บทสรุปของอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ก่อนและหลัง วิกฤต COVID-19

บทสรุปของอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ทั้งก่อนและหลังในช่วงวิกฤต COVID-19 ได้เกิดความเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้ปริมาณการค้าชะลอตัว รวมไปถึงการขนส่งทางทะเลถดถอยฉับพลัน

นำเข้าสินค้าจากจีน ต้องห้ามต้องกำกัด KIG Logistics นำเข้าสินค้าจากจีน นำเข้าสินค้าจากจีน ของต้องห้าม ของต้องกำกัด เรื่องที่ต้องให้ความสำคัญ!                           KIG Logistics 1024x536

นำเข้าสินค้าจากจีน ของต้องห้าม ของต้องกำกัด เรื่องที่ต้องให้ความสำคัญ!

ของต้องห้าม ของต้องกำกัด คือเรื่องที่ผู้ประกอบการควรให้ความสำคัญ ไม่ควรมองข้าม เพราะต้องปฏิบัติตามที่กรมศุลกากรได้ออกข้อกำหนดเอาไว้!

Shippingจีน 8 ขั้นตอน kiglogistics shippingจีน Shippingจีน แนวทาง 7 ขั้นตอนก้าวเข้าสู่ธุรกิจ E-Commerce ที่ยั่งยืน 8            kiglogistics 1024x536

Shippingจีน แนวทาง 7 ขั้นตอนก้าวเข้าสู่ธุรกิจ E-Commerce ที่ยั่งยืน

อัปเกรด 7 ขั้นตอนเพื่อก้าวเข้าสู่ธุรกิจ E-Commerce ที่ยั่งยืน เตรียมวางแผนดำเนินงานอย่างเป็นระบบ โดยไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุดด้วยข้อมูลต่อไปนี้

ชิปปิ้ง ได้รับผลกระทบจากพิษ Covid ชิปปิ้ง ชิปปิ้ง อุตสาหกรรมขนส่งทั่วโลกระส่ำ หลังเจอพิษโรคระบาด COVID-19      Covid 1024x536

ชิปปิ้ง อุตสาหกรรมขนส่งทั่วโลกระส่ำ หลังเจอพิษโรคระบาด COVID-19

อุตสาหกรรมขนส่งทั่วโลกระส่ำ หลังเจอพิษโรคระบาด COVID-19 ทำให้ธุรกิจต้องมีการปรับตัวตามสถานการณ์ และมีการวางแผนการขนส่งอย่างรอบคอบ เพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่กำหนด

ชิปปิ้งจีน ยกเว้นภาษี Kig ชิปปิ้งจีน ชิปปิ้งจีน กรมศุลกากรยกเว้นอากรขาเข้า เฉพาะของที่ใช้ช่วงวิกฤต COVID-19                Kig 1024x536

ชิปปิ้งจีน กรมศุลกากรยกเว้นอากรขาเข้า เฉพาะของที่ใช้ช่วงวิกฤต COVID-19

กรมศุลกากรออกกฎยกเว้นอากรขาเข้า เฉพาะของที่ใช้ช่วงวิกฤต COVID-19 ตั้งแต่วันนี้-20 กันยายน 2563 เพื่อช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสินค้าที่จำเป็นต่อสุขภาพสำหรับสถานการณ์ของโรคระบาดได้อย่างทั่วถึง

Freight Forwarder Kiglogistics freight forwarder Freight Forwarder ตัวแทนนำเข้าสินค้า ที่ช่วยให้ธุรกิจเป็นเรื่องง่าย Freight Forwarder Kiglogistics 1024x536

Freight Forwarder ตัวแทนนำเข้าสินค้า ที่ช่วยให้ธุรกิจเป็นเรื่องง่าย

Freight Forwarder มีพัฒนาการมาจาก Shipping ซึ่งมีหน้าที่ครอบคลุมเกือบทุกขั้นตอนของการขนส่งสินค้า เปรียบเสมือนเป็นตัวแทนผู้นำเข้าสินค้า ทั้งจัดการเรื่องเอกสาร การดำเนินพิธีศุลกากรนำเข้า ไปจนถึงดำเนินการเรื่องจัดส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้า

Form E form e Form E หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ลดหย่อนภาษีนำเข้าจากจีนได้ชัวร์! formE1 1024x536

Form E หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ลดหย่อนภาษีนำเข้าจากจีนได้ชัวร์!

Form E เป็นหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า สามารถลดหย่อนได้เกือบถึง 0% โดยเป็นไปตามข้อตกลงทางการค้าระหว่างอาเซียน-จีน (ACFTA) โดยข้อตกลงดังกล่าวได้ส่งผลให้อาเซียนเป็นกลุ่มประเทศที่มีการนำเข้าสินค้าจากจีนสูงสุดในปี 2019 (ข้อมูลจาก Statista)

ชิปปิ้ง ชิปปิ้ง COVID-19 กับผลกระทบทั้งดีและร้ายต่ออุตสาหกรรมธุรกิจทั่วโลก! Covid 19 kiglogistics 1024x536

ชิปปิ้ง COVID-19 กับผลกระทบทั้งดีและร้ายต่ออุตสาหกรรมธุรกิจทั่วโลก!

วิกฤตการณ์ COVID-19 กับผลกระทบทั้งดีและร้ายต่ออุตสาหกรรมธุรกิจทั่วโลก! โดยเฉพาะอุตสาหกรรมผลิตต่างหยุดชะงักไปชั่วขณะ ในขณะที่อุตสาหกรรมขนส่งยังคงดำเนินต่อไป เพียงแต่ระยะเวลาอาจล่าช้ากว่าเดิม

shippingจีน Shippingจีน เทรนด์ล่ามาแรง…ดันธุรกิจโลจิสติกส์ให้แข็งแกร่ง !                                       kiglogistics 1024x536

Shippingจีน เทรนด์ล่ามาแรง…ดันธุรกิจโลจิสติกส์ให้แข็งแกร่ง !

เมื่อนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีและการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต้องไปควบคู่กัน เพื่อให้ธุรกิจไปได้ไกล ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ให้ความสำคัญต่อการรักษ์โลกมากยิ่งขึ้น