นำเข้าสินค้าจากจีน ถูกต้องตามกฎหมาย kiglogistics นำเข้าสินค้าจากจีน นำเข้าสินค้าจากจีน แบบถูกต้องตามกฎหมายกับ Kig Logistics                       Kig Web 1024x536

นำเข้าสินค้าจากจีน แบบถูกต้องตามกฎหมายกับ Kig Logistics

นำเข้าสินค้าจากจีน ถูกต้องตามกฎหมาย ช่วยลดความเสี่ยงทุกกรณี เริ่มต้นที่ค่าขนส่งเพียง กก.ละ 29 บาท โดยรถบรรทุกแบบไม่เต็มตู้ (LCL) และสภาพสมบูรณ์

Shipping จีน Freight Forwarder สำคัญในการขนส่งอย่างไร kiglogistics shipping จีน Shipping จีน และ Freight Forwarder สำคัญในการขนส่งอย่างไร freight forwarder 1024x536

Shipping จีน และ Freight Forwarder สำคัญในการขนส่งอย่างไร

ในการทำการค้าระหว่างประเทศ โลจิสติกส์และการขนส่งเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมาก เพราะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
การนำเข้า-ส่งออกสินค้า ถึงจะเป็นเพียงแค่การนำสินค้าจากผู้ขาย ไปส่งถึงมือผู้ซื้อ แต่ ในระหว่างทางการขนส่งนั้นค่อนข้างมีความสลับซับซ้อนและต้องจัดการพิธีการนำเข้า-ส่งออกหลายขั้นตอน ทั้งประเทศต้นทาง ระหว่างประเทศ และประเทศปลายทาง

ชิปปิ้ง 9 คำศัพท์น่ารู้ เกี่ยวกับโลจิสติกส์ Kiglogistics ชิปปิ้ง ชิปปิ้ง 9 คำศัพท์น่ารู้ เกี่ยวกับโลจิสติกส์ Untitled 1 1024x536

ชิปปิ้ง 9 คำศัพท์น่ารู้ เกี่ยวกับโลจิสติกส์

โลจิสติกส์ เป็นระบบการขนส่ง ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ประกอบด้วยการขนส่ง 3 รูปแบบ คือ ทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ ปัจจุบัน โลจิสติกส์ เป็นธุรกิจไร้พรมแดน ซึ่งมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของผู้คนในสังคม และการประกอบธุรกิจทุกประเภท ทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจใดย่อมมีความเกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์และการขนส่งทั้งสิ้น