ชิปปิ้ง อุตสาหกรรมขนส่งทั่วโลกระส่ำ หลังเจอพิษโรคระบาด COVID-19

ชิปปิ้ง ได้รับผลกระทบจากพิษ Covid ชิปปิ้ง ชิปปิ้ง อุตสาหกรรมขนส่งทั่วโลกระส่ำ หลังเจอพิษโรคระบาด COVID-19           Covid 768x402

ชิปปิ้งทั่วโลกได้รับผลกระทบ อุตสาหกรรมขนส่งจำเป็นต้องเปลี่ยนแผนเพื่อรับมือกับสถานการณ์ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ได้ส่งผลกระทบต่อประชากรทั่วโลก

ทั้งพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวัน ต้องระมัดระวังเรื่องการเข้าสังคม การสัมผัส หรือพื้นที่แออัดที่เสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส

การระบาดครั้งนี้ ยังส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมและธุรกิจชิปปิ้ง รวมไปถึงความสามารถในการขนส่งสินค้า อัตราและความรวดเร็วของการดำเนินงาน, การประมวลผล รวมถึงระยะเวลาการส่งมอบสินค้า ตลอดจนมีข้อจำกัดอีกมากมายที่เป็นเงื่อนไขในแต่ละประเทศอย่างมีนัยสำคัญ

สำหรับข้อมูลดังต่อไปนี้ เป็นการอัพเดทล่าสุดของสถานการณ์การขนส่งในแต่ละประเทศ ซึ่งได้รับผลกระทบจากโรคระบาด COVID-19

ทวีปยุโรป

หลายประเทศในทวีปยุโรปได้มีเงื่อนไขและข้อจำกัดด้านการเดินทาง สถานที่แต่ละแห่งในทวีปยุโรปต่างทำงานกันอย่างเต็มที่ และประสานงานในเครือข่ายของบริษัทขนส่ง ซึ่งต้องปรับตัวตามสถานการณ์และปฏิบัติตามกฎระเบียบของแต่ละประเทศ เช่น ออสเตรียมีมาตรการรองรับผลกระทบที่เกิดจากการแพร่ระบาดโรค COVID-19 ทำให้มีการวางแผนจัดการธุรกิจและร้านค้าออนไลน์กันใหม่โดยเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน เพื่อช่วยฟื้นฟูห่วงโซ่อุปทาน และรองรับบริการด้านเศรษฐกิจใหม่ นอกจากนี้ ปริมาณการซื้อขายที่ต่อเนื่องในยุโรป ทำให้ต้องมีการปรับระบบภายในของการขนส่งและความถี่ในการเดินทาง เนื่องจากมีความล่าช้าในการขนส่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้

สหรัฐอเมริกา

ยังไม่มีข้อจำกัดด้านการเคลื่อนย้ายหรือการขนส่งสินค้าภายในประเทศ แต่มีปัญหาขาดแคลนอุปกรณ์และคอนเทนเนอร์ในบางแห่ง เช่น แถบ Mid-West และอ่าว ซึ่งเป็นเส้นทางการนำเข้าขนส่งทางทะเลตะวันออกหรือจากจีน นอกจากนี้ ยังมีการยกเลิกเที่ยวบินไป-กลับเอเชียและยุโรป ทำให้พื้นที่ในการเก็บสินค้าขนส่งทางอากาศไม่เพียงพอ ทางสนามบิน JFK (John F. Kennedy) รายงานเกี่ยวกับความล่าช้าของการขนส่งเนื่องจากขาดบุคลากรบริหารจัดการคลังสินค้าและการรอคิวสำหรับขนส่งภายในประเทศโดยรถบรรทุก

สิงคโปร์

แม้ชายแดนของประเทศจะถูกปิดอยู่ แต่การขนส่งสินค้าสำคัญในระบบเป็นสิ่งที่ได้รับอนุญาต เช่น ยา วัตถุดิบ และอาหาร ส่วนการดำเนินการที่ไม่จำเป็นหรือไม่มีความสำคัญกับระบบขนส่งยังคงถูกปิด ซึ่งมาตรการดังกล่าวมีผลบังคับใช้ถึงวันที่ 4 พ.ค.

อินเดีย

มีคำสั่งจากรัฐบาลให้ปิดบริการชิปปิ้งถึงวันที่ 14 เม.ย. เพื่อลดกิจกรรมทางสังคมและธุรกิจทั้งหมดให้เหลือน้อยที่สุด การขนส่งจึงได้ถูกจำกัดเฉพาะสินค้าที่มีความสำคัญเท่านั้น สำหรับเส้นทางชายแดนคือเนปาลก็ได้ถูกปิดลง เนื่องจากข้อจำกัดทางกฎหมายและขาดคนขับรถบรรทุก ทำให้การขนส่งทางบกทั้งขาเข้าและขาออกจากท่าเรือได้รับความล่าช้าตามไปด้วย

จีน

จำนวนการติดเชื้อภายในประเทศเริ่มลดลง การผลิตสินค้าของจีนจึงค่อยๆ กลับคืนสู่สภาวะปกติ รวมไปถึงการขนส่งภายในประเทศที่เริ่มกลับสู่ภาวะปกติเช่นเดียวกัน ส่วนมณฑลหูเป่ยมีการเชื่อมต่อขนส่งนอกเมืองอู่ฮั่น พร้อมเปิดให้บริการชิปปิ้งตั้งแต่วันที่ 8 เม.ย.เป็นต้นมา สำหรับความเสี่ยงของ COVID-19 ได้ลดลงจากระดับสูงถึงปานกลาง

ญี่ปุ่น

มีข้อกำหนดห้ามชาวต่างชาติเข้าประเทศ แต่การขนส่งกลับไม่ได้รับผลกระทบมากนัก แม้จะมีประกาศสภาวะฉุกเฉินสำหรับโตเกียวและอีก 6 จังหวัดก็ตาม ซึ่งมาตรการดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 เม.ย. ถึงวันที่ 6 พ.ค. ทำให้สายการบินบางแห่งได้รับผลกระทบและมีเที่ยวบินลดลง บางเส้นทางที่ต้องใช้ขนสินค้าระหว่างประเทศอาจถูกระงับหรือลดลงในช่วงการระบาดนี้

เกาหลีใต้

ปัจจุบัน ท่าเรือ สายการบิน และสำนักงานศุลกากรทั้งหมดเปิดให้บริการ การขนส่งทางอากาศมีความเข้มงวดมากขึ้น เนื่องจากสายการบินหลายสายถูกยกเลิก การดำเนินงานด้านขนส่งยังคงคั่งค้าง โดยเฉพาะเที่ยวบินที่ถูกยกเลิกเป็นจำนวนมากไปยังประเทศจีน ขณะเดียวกันขนส่งทางทะเลจะใช้ระยะเวลาขนส่งที่ยาวนานขึ้น แม้มีการเพิ่มขึ้นของท่าเรือ และมีการเดินเรือที่ไม่มีการแจ้งล่วงหน้าให้ทราบ มีการเปลี่ยนแปลงเส้นทางเดินเรือ แต่ไม่มีการแจ้งยกเลิกการนำเข้าสินค้าจากท่าเรือหลักของเกาหลีใต้

มาเลเซีย

รัฐบาลมาเลเซียได้ควบคุมการขนส่งอย่างเคร่งครัด โดยสินค้าที่ไม่จำเป็น ต้องมีจดหมายจากลูกค้าและจดหมายนี้ต้องออกโดยกระทรวงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น MITI (Ministry of International Trade and Industry : กระทรวงการค้าระหว่างประเทศและอุตสาหกรรม) เป็นต้น กรณีสินค้าจำเป็น ต้องเตรียมจดหมายถึงผู้ขนส่ง ระบุว่าการดำเนินงานอยู่ภายใต้การยกเว้นของ MCO (Manufacturer’s Certificate of Origin : ใบรับรองถิ่นกำเนิด) หากเป็นการขนส่งข้ามพรมแดนระหว่างประเทศสิงคโปร์ ประเทศไทย และมาเลเซีย สำหรับสินค้าที่ไม่จำเป็นต้องมีจดหมายจากกระทรวง เพื่อขออนุมัติการขนส่ง และต้องจัดทำจดหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการขนส่ง

แคนาดา

แคนาดายังคงปิดประเทศ เพื่อไม่ให้ชาวต่างชาติเข้าประเทศ ทางรัฐบาลมีข้อเสนอให้ประชาชนควรกักตัวอยู่ที่บ้านและร้านค้าปิดให้บริการมาตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค. และมีคำสั่งปิดธุรกิจที่ไม่มีความสำคัญเป็นเวลา 3 สัปดาห์ แต่สำหรับการขนส่งยังดำเนินงานตามปกติ ซึ่งขณะนี้การขนส่งระหว่างประเทศหรือชิปปิ้งยังมีให้บริการที่สนามบินที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

อิตาลี

ได้ปิดทุกอุตสาหกรรมและธุรกิจที่ไม่จำเป็น โดยขยายเวลาไปจนถึงเดือนเมษายน บริษัทบางแห่งมีเงื่อนไขเกี่ยวกับการขนส่ง ซึ่งต้องมั่นใจว่าสินค้าสามารถจัดส่งถึงผู้รับได้ทันที หากไม่สามารถส่งมอบสินค้าได้ ทางบริษัทจะดำเนินการออกจากอิตาลีภายใน 72 ชั่วโมง เพื่อส่งคืนสินค้าให้กับลูกค้า โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

KIG Logistics เปิดให้บริการขนส่งจากจีนมาไทยแล้ว ขนส่งทางรถแบบไม่เต็มตู้ใช้ระยะเวลาประมาณ 3-5 วัน ดำเนินพิธีการศุลกากรครบถ้วนถูกต้อง พร้อมใบขนในชื่อลูกค้า สามารถออกใบ Form E ลดภาษีนำเข้าจากจีนต่ำสุด 0% จัดส่งทั่วประเทศไทย พร้อมติดตามสถานะสินค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมงผ่านเว็บไซต์

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *