Shipping จีน

Shipping จีน Freight Forwarder สำคัญในการขนส่งอย่างไร kiglogistics shipping จีน Shipping จีน และ Freight Forwarder สำคัญในการขนส่งอย่างไร freight forwarder 1024x536

Shipping จีน และ Freight Forwarder สำคัญในการขนส่งอย่างไร

ในการทำการค้าระหว่างประเทศ โลจิสติกส์และการขนส่งเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมาก เพราะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
การนำเข้า-ส่งออกสินค้า ถึงจะเป็นเพียงแค่การนำสินค้าจากผู้ขาย ไปส่งถึงมือผู้ซื้อ แต่ ในระหว่างทางการขนส่งนั้นค่อนข้างมีความสลับซับซ้อนและต้องจัดการพิธีการนำเข้า-ส่งออกหลายขั้นตอน ทั้งประเทศต้นทาง ระหว่างประเทศ และประเทศปลายทาง