Form E

Form E form e Form E หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ลดหย่อนภาษีนำเข้าจากจีนได้ชัวร์! formE1 1024x536

Form E หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ลดหย่อนภาษีนำเข้าจากจีนได้ชัวร์!

Form E เป็นหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า สามารถลดหย่อนได้เกือบถึง 0% โดยเป็นไปตามข้อตกลงทางการค้าระหว่างอาเซียน-จีน (ACFTA) โดยข้อตกลงดังกล่าวได้ส่งผลให้อาเซียนเป็นกลุ่มประเทศที่มีการนำเข้าสินค้าจากจีนสูงสุดในปี 2019 (ข้อมูลจาก Statista)