1688

1688 ไม่ขอไม่ได้! 1688 1688 การขอใบอนุญาตนำเข้าสินค้าตามมาตรฐานจาก สมอ. ไม่ขอไม่ได้!                  1024x536

1688 การขอใบอนุญาตนำเข้าสินค้าตามมาตรฐานจาก สมอ. ไม่ขอไม่ได้!

ผู้นำเข้ามือใหม่รู้หรือไม่!?! ควรขออนุญาตนำเข้าสินค้ากับ สมอ. ก่อน โดยเฉพาะสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า เพราะมันเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยต่อผู้บริโภค เป็นเรื่องสำคัญที่ผู้ประกอบการนำเข้าไม่ควรมองข้าม!

1688 พลังของ Big Data ในการขนส่งสินค้า 1688 1688 พลังของ Big Data ในการขนส่งสินค้า            Big Data                         1024x536

1688 พลังของ Big Data ในการขนส่งสินค้า

ในยุคนี้ Big Data หรือคลังข้อมูลขนาดใหญ่ มีอิทธิพลอย่างมากต่อการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น ค้นหาความหมาย และประโยชน์ของ Big Data ที่มีต่อธุรกิจได้จากบทความต่อไปนี้

1688 ความต่างแบรนด์ 1688 1688 ทำความรู้จัก House Brand / Private Label และ Exclusive Brand                      1024x536

1688 ทำความรู้จัก House Brand / Private Label และ Exclusive Brand

การสร้างแบรนด์ของตัวเองในยุคนี้ สิ่งสำคัญที่สุดคือ สินค้าต้องแตกต่างและมีเอกลักษณ์เฉพาะไม่เหมือนใครในท้องตลาด สองคือการตั้งชื่อแบรนด์ ควรมีความโดดเด่น จดจำง่าย และไม่ซ้ำกับใคร ซึ่งสินค้าที่มีแบรนด์นั้น ย่อมดูดี มีมูลค่าหรือมีตัวตนมากกว่าสินค้าที่ไร้แบรนด์

1688 ช่องทางการสื่อสารใดที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ? Kiglogistics 1688 1688 ช่องทางการสื่อสารใดที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ? Untitled 1 1024x536

1688 ช่องทางการสื่อสารใดที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ?

สื่อสังคมออนไลน์มีช่องทางการสื่อสารมากมายให้นักการตลาดได้นำไปใช้ในการวางแผนเพื่อเข้าถึงลูกค้าได้มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับช่องทางการสื่อสาร ไม่จำเป็นต้องใช้ทุกช่องทาง แต่ควรเลือกช่องทางให้เหมาะสมกับธุรกิจมากที่สุดเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีและมีประสิทธิภาพตรงตามเป้าหมาย