1688

1688 1688 เทรนด์ธุรกิจรูปแบบ B2B E-Commerce ปีนี้ โดดเด่นจนน่าจับตา! B2B                            Kiglogistics 1024x536

1688 เทรนด์ธุรกิจรูปแบบ B2B E-Commerce ปีนี้ โดดเด่นจนน่าจับตา!

1688 เทรนด์ธุรกิจรูปแบบ B2B E-Commerce ปีนี้ โดดเด่นจนน่าจับตา! มีแนวโน้มแบบไหนบ้างที่ส่งผลต่อธุรกิจ B2B และกำลังเป็นที่น่าจับตามอง พร้อมสร้างความเปลี่ยนแปลง!

1688 ช่องทางการสื่อสารใดที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ? Kiglogistics 1688 1688 ช่องทางการสื่อสารใดที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ? Untitled 1 1024x536

1688 ช่องทางการสื่อสารใดที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ?

สื่อสังคมออนไลน์มีช่องทางการสื่อสารมากมายให้นักการตลาดได้นำไปใช้ในการวางแผนเพื่อเข้าถึงลูกค้าได้มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับช่องทางการสื่อสาร ไม่จำเป็นต้องใช้ทุกช่องทาง แต่ควรเลือกช่องทางให้เหมาะสมกับธุรกิจมากที่สุดเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีและมีประสิทธิภาพตรงตามเป้าหมาย