1688

1688 พลังของ Big Data ในการขนส่งสินค้า 1688 1688 พลังของ Big Data ในการขนส่งสินค้า            Big Data                         1024x536

1688 พลังของ Big Data ในการขนส่งสินค้า

ในยุคนี้ Big Data หรือคลังข้อมูลขนาดใหญ่ มีอิทธิพลอย่างมากต่อการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น ค้นหาความหมาย และประโยชน์ของ Big Data ที่มีต่อธุรกิจได้ที่นี่

1688 ความต่างแบรนด์ 1688 1688 ทำความรู้จัก House Brand / Private Label และ Exclusive Brand                      1024x536

1688 ทำความรู้จัก House Brand / Private Label และ Exclusive Brand

การสร้างแบรนด์ของตัวเองในยุคนี้ สิ่งสำคัญที่สุดคือ สินค้าต้องแตกต่างและมีเอกลักษณ์เฉพาะไม่เหมือนใครในท้องตลาด สองคือการตั้งชื่อแบรนด์ ควรมีความโดดเด่น จดจำง่าย และไม่ซ้ำกับใคร ซึ่งสินค้าที่มีแบรนด์นั้น ย่อมดูดี มีมูลค่าหรือมีตัวตนมากกว่าสินค้าที่ไร้แบรนด์

1688 ช่องทางการสื่อสารใดที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ? Kiglogistics 1688 1688 ช่องทางการสื่อสารใดที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ? Untitled 1 1024x536

1688 ช่องทางการสื่อสารใดที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ?

สื่อสังคมออนไลน์มีช่องทางการสื่อสารมากมายให้นักการตลาดได้นำไปใช้ในการวางแผนเพื่อเข้าถึงลูกค้าได้มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับช่องทางการสื่อสาร ไม่จำเป็นต้องใช้ทุกช่องทาง แต่ควรเลือกช่องทางให้เหมาะสมกับธุรกิจมากที่สุดเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีและมีประสิทธิภาพตรงตามเป้าหมาย