ชิปปิ้ง

ชิปปิ้ง 10 ทักษะของการเป็นผู้จัดการด้านโลจิสติกส์ ชิปปิ้ง ชิปปิ้ง 10 ทักษะของการเป็น ‘ผู้จัดการโลจิสติกส์’ 10                                                          1024x536

ชิปปิ้ง 10 ทักษะของการเป็น ‘ผู้จัดการโลจิสติกส์’

ทักษะ 10 ประการของผู้จัดการโลจิสติกส์ ที่จะช่วยให้ธุรกิจขนส่งประสบความสำเร็จ นอกจากจะต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาแล้ว ยังต้องมีวิสัยทัศน์ก้าวไกล ใส่ใจในรายละเอียด มีความสามารถในการแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพด้วย

ชิปปิ้ง 8 ข้อดี GPS ชิปปิ้ง ชิปปิ้ง 8 ข้อดีของ GPS เทคโนโลยีติดตามยานพาหนะ 8         GPS 1024x536

ชิปปิ้ง 8 ข้อดีของ GPS เทคโนโลยีติดตามยานพาหนะ

GPS กับข้อดีทั้ง 8 ประการ ที่ช่วยให้ผู้ประกอบการธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความไว้วางใจและน่าเชื่อถือ

ชิปปิ้ง บทสรุปของอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ชิปปิ้ง ชิปปิ้ง บทสรุปของอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ก่อนและหลัง วิกฤต COVID-19                                             1024x536

ชิปปิ้ง บทสรุปของอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ก่อนและหลัง วิกฤต COVID-19

บทสรุปของอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ทั้งก่อนและหลังในช่วงวิกฤต COVID-19 ได้เกิดความเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้ปริมาณการค้าชะลอตัว รวมไปถึงการขนส่งทางทะเลถดถอยฉับพลัน

ชิปปิ้ง ได้รับผลกระทบจากพิษ Covid ชิปปิ้ง ชิปปิ้ง อุตสาหกรรมขนส่งทั่วโลกระส่ำ หลังเจอพิษโรคระบาด COVID-19      Covid 1024x536

ชิปปิ้ง อุตสาหกรรมขนส่งทั่วโลกระส่ำ หลังเจอพิษโรคระบาด COVID-19

อุตสาหกรรมขนส่งทั่วโลกระส่ำ หลังเจอพิษโรคระบาด COVID-19 ทำให้ธุรกิจต้องมีการปรับตัวตามสถานการณ์ และมีการวางแผนการขนส่งอย่างรอบคอบ เพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่กำหนด

ชิปปิ้ง ชิปปิ้ง COVID-19 กับผลกระทบทั้งดีและร้ายต่ออุตสาหกรรมธุรกิจทั่วโลก! Covid 19 kiglogistics 1024x536

ชิปปิ้ง COVID-19 กับผลกระทบทั้งดีและร้ายต่ออุตสาหกรรมธุรกิจทั่วโลก!

วิกฤตการณ์ COVID-19 กับผลกระทบทั้งดีและร้ายต่ออุตสาหกรรมธุรกิจทั่วโลก! โดยเฉพาะอุตสาหกรรมผลิตต่างหยุดชะงักไปชั่วขณะ ในขณะที่อุตสาหกรรมขนส่งยังคงดำเนินต่อไป เพียงแต่ระยะเวลาอาจล่าช้ากว่าเดิม

ชิปปิ้ง 7 สิ่งที่จะเปลี่ยนไปในปี 2020 kiglogistics ชิปปิ้ง ชิปปิ้ง 7 สิ่งที่จะเปลี่ยนไปในระบบขนส่งปี 2020 7                         kiglogistics 1024x536

ชิปปิ้ง 7 สิ่งที่จะเปลี่ยนไปในระบบขนส่งปี 2020

อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ยังคงมาแรงและเติบโตรุดหน้าอย่างต่อเนื่อง โดยว่ากันว่าในปี 2020 อุตสาหกรรมชิปปิ้งจะมีความเปลี่ยนแปลงไป อย่างน้อยที่สุดคือ จะอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการมากขึ้้นกว่าเดิม

ชิปปิ้ง 9 ศัพท์น่ารู้เกี่ยวกับโลจิสติกส์ KIG Logistics ชิปปิ้ง ชิปปิ้ง 9 คำศัพท์น่ารู้ เกี่ยวกับโลจิสติกส์ 9                                              KIG Logistics 1024x536

ชิปปิ้ง 9 คำศัพท์น่ารู้ เกี่ยวกับโลจิสติกส์

โลจิสติกส์ เป็นระบบการขนส่ง ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ประกอบด้วยการขนส่ง 3 รูปแบบ คือ ทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ ปัจจุบัน โลจิสติกส์ เป็นธุรกิจไร้พรมแดน ซึ่งมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของผู้คนในสังคม และการประกอบธุรกิจทุกประเภท ทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจใดย่อมมีความเกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์และการขนส่งทั้งสิ้น