ชิปปิ้ง

ชิปปิ้ง ชิปปิ้ง COVID-19 กับผลกกระทบทั้งดีและร้ายต่ออุตสาหกรรมธุรกิจทั่วโลก! Covid 19 kiglogistics 1024x536

ชิปปิ้ง COVID-19 กับผลกกระทบทั้งดีและร้ายต่ออุตสาหกรรมธุรกิจทั่วโลก!

ชิปปิ้ง COVID-19 กับผลกกระทบทั้งดีและร้ายต่ออุตสาหกรรมธุรกิจทั่วโลก! อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนรุยนต์หยุดชะงัก การขนส่งได้รับผลกระทบทั่วโลก เศรษฐกิจโลกเชื่อมโยงจีน

ชิปปิ้ง ชิปปิ้งกับ 3 เครื่องมือที่ช่วยให้การขนส่ง กลายเป็นเรื่องง่ายขึ้น                                                       1 1024x536

ชิปปิ้งกับ 3 เครื่องมือที่ช่วยให้การขนส่ง กลายเป็นเรื่องง่ายขึ้น

ชิปปิ้งกับ 3 เครื่องมือที่ช่วยให้การขนส่ง กลายเป็นเรื่องง่ายขึ้น เพราะธุรกิจในปัจจุบันต้องพึ่งพาเทคโนโลยีเพื่อช่วยจัดระเบียบงานให้มีระบบ และจัดการได้รวดเร็ว

ชิปปิ้ง 7 สิ่งที่จะเปลี่ยนไปในปี 2020 kiglogistics ชิปปิ้ง ชิปปิ้ง 7 สิ่งที่จะเปลี่ยนไปในระบบขนส่งปี 2020 7                         kiglogistics 1024x536

ชิปปิ้ง 7 สิ่งที่จะเปลี่ยนไปในระบบขนส่งปี 2020

อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ที่ยังคงมาแรงและเติบโตรุดหน้าอย่างต่อเนื่อง โดยว่ากันว่าในปี 2020 อุตสาหกรรมชิปปิ้งจะมีความเปลี่ยนแปลงไป อย่างน้อยคือสะดวกและง่ายขึ้น

ชิปปิ้ง 9 คำศัพท์น่ารู้ เกี่ยวกับโลจิสติกส์ Kiglogistics ชิปปิ้ง ชิปปิ้ง 9 คำศัพท์น่ารู้ เกี่ยวกับโลจิสติกส์ Untitled 1 1024x536

ชิปปิ้ง 9 คำศัพท์น่ารู้ เกี่ยวกับโลจิสติกส์

โลจิสติกส์ เป็นระบบการขนส่ง ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ประกอบด้วยการขนส่ง 3 รูปแบบ คือ ทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ ปัจจุบัน โลจิสติกส์ เป็นธุรกิจไร้พรมแดน ซึ่งมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของผู้คนในสังคม และการประกอบธุรกิจทุกประเภท ทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจใดย่อมมีความเกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์และการขนส่งทั้งสิ้น