Shipping จีน และ Freight Forwarder สำคัญในการขนส่งอย่างไร

Shipping จีน Freight Forwarder สำคัญในการขนส่งอย่างไร kiglogistics shipping จีน Shipping จีน และ Freight Forwarder สำคัญในการขนส่งอย่างไร freight forwarder 768x402

Shipping จีน  ในการทำการค้าระหว่างประเทศ โลจิสติกส์และการขนส่งเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมาก เพราะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

การนำเข้า-ส่งออกสินค้า ถึงจะเป็นเพียงแค่การนำสินค้าจากผู้ขายไปส่งถึงมือผู้ซื้อ แต่ในระหว่างทางการขนส่งนั้นค่อนข้างมีความสลับซับซ้อนและต้องจัดการพิธีการนำเข้า-ส่งออกหลายขั้นตอน ทั้งประเทศต้นทาง ระหว่างประเทศ และประเทศปลายทาง

สำหรับผู้ที่ต้องการส่งออก-นำเข้าสินค้าข้ามพรมแดน Kig Logistics ผู้ให้บริการ Shipping จีนครบวงจร แนะนำให้ศึกษาทำความรู้จักกับบริษัทขนส่งแต่ละประเภท เพื่อเป็นทางเลือกในการใช้บริการได้อย่างเหมาะสมและราบรื่น และวันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับ Freight Forwarder ซึ่งเป็นตัวแทนในการนำเข้า-ส่งออกสินค้า เพื่อให้การขนส่งเป็นเรื่องง่ายดาย

Freight Forwarder คือตัวแทนหรือตัวกลางระหว่าง ผู้นำเข้า-ส่งออกสินค้าข้ามพรมแดน โดยจะทำหน้าที่ในการนำสินค้าไปดำเนินการจัดส่งระหว่างประเทศ ซึ่งในการขนส่งสินค้า สามารถขนส่งได้หลายช่องทางไม่ว่างจะเป็นทางเรือ ทางรถบรรทุก หรือทางอากาศด้วยเครื่องบิน แต่ทั้งนี้ Freight Forwarder จะไม่ใช่เจ้าของเรือหรือเครื่องบิน
กล่าวคือ เมื่อสินค้ามาถึงท่าเรือขนถ่ายสินค้าปลายทาง Freight Forwarder จะทำหน้าที่เป็นคนกลางช่วยติดต่อประสานงาน รับสินค้าไปส่งมอบให้กับผู้รับสินค้าเพื่อให้การนำเข้าส่งออกนั้นเป็นไปด้วยความราบรื่นมากที่สุด

Freight Forwarder เป็นบริการแบบ One Stop Service มีลักษณะการให้บริการ ดังต่อไปนี้
จัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
ดำเนินพิธีการศุลกากรแทนผู้นำเข้าและส่งออก
ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการจองการระวางเรือ
ส่งมอบสินค้าจากต่างประเทศให้ถึงมือผู้นำเข้า – ส่งออก
ให้บริการรับส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกรวมถึงบริการเก็บรักษาสินค้า บรรจุภัณฑ์ รวบรวม และกระจายสินค้าให้แก่ลูกค้า
ช่วยเหลือในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า รวมถึงติดต่อเครือข่ายที่มีอยู่เพื่อดำเนินการจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือ บุคลากร และจัดการกับปัญหาในการขนส่ง

แม้ว่าหน้าที่หลักของ Freight Forwarder คือการให้บริการช่วยเหลือด้านการนำเข้า-ส่งออกสินค้า แต่ก็เป็นธุรกิจประเภทที่สามารถช่วยจัดการทุกขั้นตอน ทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าและส่งออกสินค้าไปจนถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างราบรื่น เรียบร้อย และรวดเร็ว โดยบริการของ Freight Forwarder ถือเป็นตัวช่วยที่ดีอย่างมากสำหรับธุรกิจส่งออกและนำเข้า เพราะช่วยลดต้นทุนในการซื้อหรือเช่าตู้คอนเทนเนอร์ของตนเอง ไม่ต้องจ้างพนักงานหลายคนเพื่อมาทำงาน ตั้งแต่การขนส่งสินค้าและการจัดการเอกสารนั่นเอง

อย่างไรก็ตาม หลายคนยังอาจสับสน ระหว่างคำว่า ‘Freight Forwarder’ กับ ‘Shipping’ สองธุรกิจนี้มีความคล้ายคลึงกันอยู่ แต่ก็ไม่ได้ต่างไปเสียทีเดียว โดย Shipping ก็คือตัวแทนติดต่อรับส่งสินค้าระหว่างสายการบินและการเดินเรือ หรือ ‘มีเรือเดินทะเลและตู้คอนเทนเนอร์เป็นของตัวเอง’ ทำหน้าที่จัดการเอกสารผ่านธนาคาร ใบขนส่งสินค้าให้กับด่านศุลกากร เดินเอกสารของบริษัทเรือเดินทะเล และบริษัทขนส่งทางเครื่องบิน ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่มักเป็นลูกค้ารายใหญ่

ในขณะที่ Freight Warder ‘ไม่มีเรือเดินทะเลละตู้คอนเทนเนอร์เป็นของตัวเอง’ แต่ไปเช่ามาเพื่อให้บริการในการนำเข้าและส่งออกสินค้า ผ่านสายการบินและการเดินเรือ ส่วนการทำหน้าที่ต่างๆ ก็แทบจะไม่ต่างกัน เพียงแต่ลูกค้าของ Freight Forwarder มักเป็นลูกค้ารายเล็กและมีหลายๆ รายมารวมกันเพื่อใช้บริการตู้คอนเทนเนอร์สำหรับหนึ่งตู้ ซึ่งทำให้มีค่าใช้จ่ายสูงกว่า Shipping

อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการหรือผู้ที่ต้องการนำเข้าสินค้า ควรเลือกบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญ มีมาตรฐานการบริการที่ดี มีเครือข่ายกว้างขวาง เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดปัญหาที่อาจจะตามมาได้

Kig Logistics Shipping จีนหรือบริการนำเข้าสินค้าจากจีนมาไทยครบวงจร คลิกอ่าน บริการของเรา