Freight Forwarder

Freight Forwarder Kiglogistics freight forwarder Freight Forwarder ตัวแทนนำเข้าสินค้า ที่ช่วยให้ธุรกิจเป็นเรื่องง่าย Freight Forwarder Kiglogistics 1024x536

Freight Forwarder ตัวแทนนำเข้าสินค้า ที่ช่วยให้ธุรกิจเป็นเรื่องง่าย

Freight Forwarder มีพัฒนาการมาจาก Shipping ซึ่งมีหน้าที่ครอบคลุมเกือบทุกขั้นตอนของการขนส่งสินค้า เปรียบเสมือนเป็นตัวแทนผู้นำเข้าสินค้า ทั้งจัดการเรื่องเอกสาร การดำเนินพิธีศุลกากรนำเข้า ไปจนถึงดำเนินการเรื่องจัดส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้า