1688 พลังของ Big Data ในการขนส่งสินค้า

1688 พลังของ Big Data ในการขนส่งสินค้า 1688 1688 พลังของ Big Data ในการขนส่งสินค้า            Big Data                         768x402

1688 ประโยชน์ของ Big Data หรือข้อมูลขนาดใหญ่ ที่มีอิทธิพลต่อการปฏิวัติอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์

จุดเด่นของ Big Data คือ มีลักษณะเป็นไดนามิก มีความเคลื่อนไหว และซับซ้อน ปัจจุบัน สามารถนำ Big Data ไปใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เช่น การกำหนดเส้นทางที่ดีที่สุด การติดตามและปรับปรุงการดำเนินงาน เป็นต้น

Big Data แหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ของธุรกิจ ได้มาจากที่ไหน ?

มีแนวโน้มที่ Big Data ภายในองค์กร ได้มาจากแหล่งข้อมูลต่อไปนี้

 • ข้อมูลการจราจรและสภาพอากาศที่ได้จากเซ็นเซอร์หรือนักพยากรณ์ภายนอก
 • ข้อมูลธุรกิจ เช่น การคาดการณ์ทางการเงินและการตอบสนองของโซเชียลมีเดีย
 • ข้อมูลจากการท่องเว็บไซต์
 • รูปแบบการขับขี่ยานพาหนะและสถานที่
 • ข้อมูลของเส้นทางการขนส่ง

อย่างไรก็ตาม 1688 พบว่าการได้มาของ Big Data นั้น ไม่ควรมุ่งเน้นที่ปริมาณ แต่ควรเป็นข้อมูลที่มีคุณภาพ ได้มาจากแหล่งข่าวที่มีคุณภาพสูง เชื่อถือได้ และมีความแม่นยำ

ประโยชน์ของ Big Data ต่อธุรกิจขนส่งสินค้า

 • ความโปร่งใส

หากยานพาหนะและการขนส่งมีการติดตั้งระบบเซ็นเซอร์ จะทำให้สามารถตรวจสอบตำแหน่งในเวลาจริงได้ ซึ่งช่วยเพิ่มความโปร่งใสมากขึ้นในการดำเนินงาน อย่างไรก็ตาม การตั้งค่าสำหรับแจ้งเตือน สามารถส่งสัญญาณแจ้งเตือนได้เมื่อยานพาหนะหรือการดำเนินการขนส่งไม่ได้ดำเนินงานตามที่กำหนด และการแจ้งเตือนล่วงหน้านี้สามารถใช้เพื่อเปลี่ยนเส้นทางหรือการจัดส่งใหม่ได้

 • การเพิ่มประสิทธิภาพ

บริษัทโลจิสติกส์ให้ความสำคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพของ Big Data เนื่องจากช่วยให้หลีกเลี่ยงการจัดส่งที่ล่าช้าและประหยัดเงิน มีทรัพยากรจำนวนมากที่ถูกกำหนดและวางแผนเส้นทางสำหรับยานพาหนะจัดส่งสำหรับผู้ขับขี่ และการจัดส่งเป็นงานที่ซับซ้อนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากดำเนินการด้วยตัวเอง

 • การจัดการความสัมพันธ์

ข้อมูลที่มีความซับซ้อนมาก ทำให้ช่วยจัดการและสามารถตอบสนองความต้องการให้กับลูกค้าได้ ทำให้พวกเขาได้รับบริการที่ดีขึ้นและปรับปรุงความสัมพันธ์ที่ดี นอกจากนี้ หากมีปัญหาเกี่ยวกับการจัดส่ง ลูกค้าสามารถแจ้งให้ทราบได้ทันทีเพื่อให้บริษัทแก้ไขปัญหา และส่งมอบความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • การพยากรณ์

Big Data สามารถทำนายความต้องการได้อย่างแม่นยำ 100% ต้องใช้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อในอดีตของลูกค้าปัจจุบันและแหล่งข้อมูลภายนอกอื่นๆ เพื่อนำมาวิเคราะห์ให้เป็นไปตามจริงได้มากขึ้นกว่าเดิม

อย่างไรก็ตาม ในความเป็นจริงนั้น สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อจัดการกับชุดข้อมูลขนาดใหญ่ที่มาจากหลายแหล่งเพื่อให้ธุรกิจสามารถตัดสินใจได้ดีขึ้นและมีข้อมูลมากขึ้น 1688 อ้างข้อมูลของการคาดการณ์ด้วยข้อมูลขนาดใหญ่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้ และการปรับประยุกต์ใช้ GPS สำหรับการขนส่ง ดังนั้นควรรู้จัก ‘8 ข้อดีของ GPS เทคโนโลยีติดตามยานพาหนะ’

อ้างอิงข้อมูล : https://flowwy.net/power-big-data-logistics/

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *