วิธีส่งสินค้า2019-03-26T07:28:19+00:00

วิธีนำเข้าสินค้าจากจีนทางรถแบบไม่เหมาตู้ (LCL)

ลงทะเบียน


ส่งรายการสินค้ามาที่อีเมล cs@kiglogistics.co.th แล้วแจ้งเจ้าหน้าที่ทางไลน์ @kiglogistics รอรับรหัสจ่าหน้ากล่อง แล้วเติมรหัสจ่าหน้ากล่องลงในวงเล็บในที่อยู่ ใช้ชื่อเบอร์โทรที่อยู่ผู้รับตามด้านล่างนี้ในการส่งสินค้ามาที่โกดังจีนของ kiglogistics รหัสจ่าหน้ากล่องในแต่ละครั้งจะไม่เหมือนกัน 1 ชุดเอกสาร 1 รหัสจ่าหน้ากล่อง

陈焕廷
13422380587 
广州市花都区镜湖大道富邦路(รหัสจ่าหน้ากล่อง)高维大厦仓库


ส่งสินค้ามาที่โกดังจีนกว่างโจวชำระค่าภาษีแล้วแนบรูปหลักฐานการโอนเงินในหน้าชำระค่าภาษี หลังจากนั้น กดปุ่มส่งออกในหน้าดูรายการเมื่อสินค้ามาถึงโกดังจีนครบแล้ว

เมื่อสินค้าถูกส่งออกจากจีนค่าขนส่งจะปรากฎขึ้นให้ชำระค่าขนส่งแล้วแนบรูปหลักฐานการโอนเงินในหน้าชำระค่าขนส่ง ลูกค้าสามารถติดตามสถานะสินค้าได้ในหน้าดูรายการ


ไม่จำกัดจำนวนขั้นต่ำ เลือกใช้ kiglogistics

ลงทะเบียนเพื่อเริ่มนำเข้าสินค้าจีนกับเรา   

:: @kiglogistics   นำเข้าสินค้าจากจีน:: 02-026-3994