ขั้นตอนการนำเข้าสินค้าจากการใช้บริการขนส่งจีน

1688 วิธีส่งสินค้า kigLogistics icon3 0 300x216

1. ลงทะเบียน

1688 วิธีส่งสินค้า kigLogistics icon4 0 300x216

2. ส่งรายการสินค้า​

ส่งมาที่อีเมล cs@kiglogistics.co.th แล้วแจ้งเจ้าหน้าที่ทางไลน์ @kiglogistics รอรับรหัสจ่าหน้ากล่องแล้วเติมรหัสจ่าหน้ากล่องลงในวงเล็บในที่อยู่ ใช้ชื่อเบอร์โทรที่อยู่ผู้รับตามด้านล่างนี้ในการส่งสินค้ามาที่โกดังจีนของ kiglogistics รหัสจ่าหน้ากล่องในแต่ละครั้งจะไม่เหมือนกัน 1 ชุดเอกสาร 1 รหัสจ่าหน้ากล่อง 陈焕廷 13422380587 广州市花都区镜湖大道富邦路 (รหัสจ่าหน้ากล่อง) 高维大厦仓库

1688 วิธีส่งสินค้า kigLogistics icon5 0 300x216

3. ส่งสินค้ามาที่โกดังจีนกว่างโจว​

ชำระค่าภาษีแล้ว แนบรูปหลักฐานการโอนเงินในหน้าชำระค่าภาษี หลังจากนั้น กดปุ่มส่งออก ในหน้าดูรายการ เมื่อสินค้ามาถึงโกดังจีนครบแล้ว สินค้าจะถูกส่งออกจากจีน
ค่าขนส่งจะปรากฎขึ้น ให้ชำระค่าขนส่งจากการใช้บริการ แล้วแนบรูปหลักฐานการโอนเงินในหน้าชำระค่าขนส่ง ลูกค้าสามารถติดตามสถานะสินค้าได้ในหน้าดูรายการ

ขั้นตอนการนำเข้าสินค้าจากการใช้บริการขนส่งจีน

1688 วิธีส่งสินค้า kigLogistics icon3 0 300x216

1. ลงทะเบียน

1688 วิธีส่งสินค้า kigLogistics icon4 0 300x216

2. ส่งรายการสินค้า​

ส่งมาที่อีเมล cs@kiglogistics.co.th แล้วแจ้งเจ้าหน้าที่ทางไลน์ @kiglogistics รอรับรหัสจ่าหน้ากล่องแล้วเติมรหัสจ่าหน้ากล่องลงในวงเล็บในที่อยู่ ใช้ชื่อเบอร์โทรที่อยู่ผู้รับตามด้านล่างนี้ในการส่งสินค้ามาที่โกดังจีนของ kiglogistics รหัสจ่าหน้ากล่องในแต่ละครั้งจะไม่เหมือนกัน 1 ชุดเอกสาร 1 รหัสจ่าหน้ากล่อง 陈焕廷 13422380587 广州市花都区镜湖大道富邦路 (รหัสจ่าหน้ากล่อง) 高维大厦仓库

1688 วิธีส่งสินค้า kigLogistics icon5 0 300x216

3. ส่งสินค้ามาที่โกดังจีนกว่างโจว​

ชำระค่าภาษีแล้ว แนบรูปหลักฐานการโอนเงินในหน้าชำระค่าภาษี หลังจากนั้น กดปุ่มส่งออก ในหน้าดูรายการ เมื่อสินค้ามาถึงโกดังจีนครบแล้ว สินค้าจะถูกส่งออกจากจีน
ค่าขนส่งจะปรากฎขึ้น ให้ชำระค่าขนส่งจากการใช้บริการ แล้วแนบรูปหลักฐานการโอนเงินในหน้าชำระค่าขนส่ง ลูกค้าสามารถติดตามสถานะสินค้าได้ในหน้าดูรายการ

ไม่จำกัดจำนวนขั้นต่ำ สมัครสมาชิกเพื่อเริ่มนำเข้าสินค้าจากจีนกับเรา

Line : @kiglogistics
Call Center : 02-114-7994

ไม่จำกัดจำนวนขั้นต่ำ สมัครสมาชิกเพื่อเริ่มนำเข้าสินค้าจากจีนกับเรา

Line : @kiglogistics / Call Center : 02-114-7994