ขั้นตอนการนำเข้าสินค้าจากการใช้บริการขนส่งจีน

1. ลงทะเบียน

นำเข้าสินค้าจากจีน สั่งสินค้าจากจีน บริการขนส่งสินค้า ขนส่งจีน วิธีส่งสินค้า kdnga54fas 01

2. ส่งรายการสินค้ามาที่อีเมล cs@kiglogistics.co.th แล้วแจ้งเจ้าหน้าที่ทางไลน์ @kiglogistics รอรับรหัสจ่าหน้ากล่อง แล้วเติมรหัสจ่าหน้ากล่องลงในวงเล็บในที่อยู่ ใช้ชื่อเบอร์โทรที่อยู่ผู้รับตามด้านล่างนี้ในการส่งสินค้ามาที่โกดังจีนของ kiglogistics รหัสจ่าหน้ากล่องในแต่ละครั้งจะไม่เหมือนกัน ชุดเอกสาร รหัสจ่าหน้ากล่อง 陈焕廷 13422380587 广州市花都区镜湖大道富邦路 (รหัสจ่าหน้ากล่อง高维大厦仓库

นำเข้าสินค้าจากจีน สั่งสินค้าจากจีน บริการขนส่งสินค้า ขนส่งจีน วิธีส่งสินค้า kdnga54fas 02

3. ส่งสินค้ามาที่โกดังจีนกว่างโจวชำระค่าภาษีแล้วแนบรูปหลักฐานการโอนเงินในหน้าชำระค่าภาษี หลังจากนั้น กดปุ่มส่งออกในหน้าดูรายการเมื่อสินค้ามาถึงโกดังจีนครบแล้ว เมื่อสินค้าถูกส่งออกจากจีนค่าขนส่งจะปรากฎขึ้นให้ชำระค่าขนส่งจากการใช้บริการแล้วแนบรูปหลักฐานการโอนเงินในหน้าชำระค่าขนส่ง ลูกค้าสามารถติดตามสถานะสินค้าได้ในหน้าดูรายการ

นำเข้าสินค้าจากจีน สั่งสินค้าจากจีน บริการขนส่งสินค้า ขนส่งจีน วิธีส่งสินค้า kdnga54fas 03