ขั้นตอนการนำเข้าสินค้าจากการใช้บริการขนส่งจีน​

ลงทะเบียนออนไลน์กับกรมศุลกากร

นำเข้าสินค้าจากจีน วิธีส่งสินค้า kigLogistics icon3 0 300x216

1. ลงทะเบียน​

นำเข้าสินค้าจากจีน วิธีส่งสินค้า kigLogistics icon4 0 300x216

2. ส่งรายการสินค้า​​

ส่งมาที่อีเมล cs@kiglogistics.co.th จากนั้น ติดต่อทางไลน์ เพื่อตรวจสอบข้อมูล รอรับรหัสจ่าหน้ากล่อง เพื่อระบุข้างกล่องและเติมรหัสจ่าหน้ากล่องลงในวงเล็บในที่อยู่โกดังจีน รหัสจ่าหน้ากล่องในแต่ละครั้งจะไม่เหมือนกัน 1 ชุดเอกสาร 1 รหัสจ่าหน้ากล่อง

นำเข้าสินค้าจากจีน วิธีส่งสินค้า kigLogistics icon5 0 300x216

3. ส่งสินค้ามาที่โกดังจีน

เข้าสู่ระบบ เพื่อติดตามการส่งสินค้า

นำเข้าสินค้าจากจีน วิธีส่งสินค้า kigLogistics icon3 0 300x216

1. ลงทะเบียน​

นำเข้าสินค้าจากจีน วิธีส่งสินค้า kigLogistics icon4 0 300x216

2. ส่งรายการสินค้า​​

ส่งมาที่อีเมล cs@kiglogistics.co.th จากนั้น ติดต่อทางไลน์ เพื่อตรวจสอบข้อมูล รอรับรหัสจ่าหน้ากล่อง เพื่อระบุข้างกล่องและเติมรหัสจ่าหน้ากล่องลงในวงเล็บในที่อยู่โกดังจีน รหัสจ่าหน้ากล่องในแต่ละครั้งจะไม่เหมือนกัน 1 ชุดเอกสาร 1 รหัสจ่าหน้ากล่อง

นำเข้าสินค้าจากจีน วิธีส่งสินค้า kigLogistics icon5 0 300x216

3. ส่งสินค้ามาที่โกดังจีน

เข้าสู่ระบบ เพื่อติดตามการส่งสินค้า