นำเข้าสินค้าจากจีน 7 กลยุทธ์การขาย ดันธุรกิจให้รุ่ง และยอดขายพุ่งแรง!

นำเข้าสินค้าจากจีน 7 กลยุทธ์การขาย นำเข้าสินค้าจากจีน นำเข้าสินค้าจากจีน 7 กลยุทธ์การขาย ดันธุรกิจให้รุ่ง และยอดขายพุ่งแรง! 7                     kiglogistics 768x402

นำเข้าสินค้าจากจีน จะเกิดการขนส่งขึ้นได้เพราะการขายเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกธุรกิจ แม้ว่าคุณจะทำงานเก่ง ผลิตสินค้าดีเลิศออกมา แต่ถ้าคุณขายของไม่เป็น ทุกอย่างก็ไร้ความหมาย

‘การขายของเป็น’ กับ ‘ขายของเก่ง’ นั้นก็แตกต่างกัน การขายของเป็น คุณอาจรู้จักวิธีการขาย แต่ก็อาจขายสินค้าได้หรือขายไม่ออก ในขณะที่ขายของเก่งนั้น มักจะขายสินค้าได้ และขายดี ผู้ฟังเคลิบเคลิ้มไปกับการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยม

อย่างไรก็ตาม เมื่อไม่มีใครขายเป็นและขายเก่งมาตั้งแต่แรก ทุกอย่างอยู่ที่การฝึกฝนและเรียนรู้ KIG Logistics ผู้ให้บริการนำเข้าสินค้าจากจีน จึงขอนำเสนอ 7 กลยุทธ์การขายสำหรับธุรกิจ B2C หรือ B2B เพื่อดันให้ธุรกิจให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งและมั่นคง ดังต่อไปนี้

 1. ปูพื้นฐานสร้างกลยุทธ์การขาย

การขายเป็น อาจสร้างอนาคตของธุรกิจให้รุ่งโรจน์ ในทางตรงกันข้ามก็อาจส่งผลลัพธ์ที่แตกต่างก็ได้ การแสดงตัวตนของแบรนด์ที่ชัดเจนให้กับพนักงานฝ่ายขาย อาจยังไม่สามารถทำให้พวกเขาขายสินค้าได้ทันที ดังนั้น ควรปูพื้นฐานให้แน่นและเชิงลึกเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ทั้งที่มา จุดเด่น ข้อดีและข้อจำกัดของสินค้า ฯลฯ เพื่อให้พนักงานค่อยๆ ซึมซับและมีกระบวนความคิดที่เป็นขั้นตอน สามารถอธิบายผลิตภัณฑ์ และตอบปัญหาจากลูกค้าได้อย่างถูกต้องแม่นยำ

 1. ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม

ใช้โซลูชันจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM : Customer Relationship Management) ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่สร้างขึ้นมาเพื่อใช้ติดตามงานขาย ตรวจสอบงานบริการลูกค้าให้เกิดความจงรักภักดีต่อองค์กร โซลูชั่น CRM ยังช่วยผ่อนแรงกำลังคนได้อย่างมาก ทำให้พนักงานขายมีส่วนร่วมกับลูกค้าในแง่อื่นๆ เช่น ให้คำแนะนำปรึกษาด้านผลิตภัณฑ์ เป็นต้น  

 1. รู้จักผู้บริโภคและบุคลิกของผู้ซื้อ

การพัฒนากลยุทธ์การขายที่ยอดเยี่ยมคือต้องรู้ว่ากำลังขายให้กับใคร ทั้งนี้ ควรลงรายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริโภคให้ชัดเจน เช่น ตำแหน่งในบริษัท แผนกที่ทำงาน คะแนนความพึ่งพอใจต่อผลิตภัณฑ์และบริการขนส่งหรือนำเข้าสินค้าจากจีน อื่นๆ ความคาดหวังในอนาคตของลูกค้า อายุ เพศ รวมไปถึงวิธีที่แบรนด์จะใช้ในการสื่อสารกับพวกเขาได้อย่างไร ผลิตภัณฑ์หรือบริการของแบรนด์ช่วยจัดการและแก้ไขให้กับผู้บริโภคอย่างไร ข้อมูลเหล่านี้ จะช่วยทำการตลาดไปยังกลุ่มเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น

 1. การสร้างข้อความถึงผู้บริโภค

การสื่อสารทางธุรกิจถือเป็นองค์ประกอบสำคัญของกลยุทธ์การขายที่มีประสิทธิภาพ ควรเน้นข้อความในแง่ที่ว่า ผลิตภัณฑ์ของคุณจะช่วยแก้ปัญหาหรือให้บริการลูกค้าได้อย่างไร ผลลัพธ์ที่ลูกค้าจะได้รับคืออะไร พยายามอย่าส่งข้อความเชิงโฆษณาหรือโอ้อวดทำนองว่าบริษัทหรือแบรนด์นั้นดีอย่างไร

 1. จัดลำดับความสำคัญเพื่อสร้างโอกาสในการขาย

เมื่อช่องทางการขายเติบโตขึ้น ทำให้โอกาสในการขายจำนวนมากเกิดขึ้นตามมา ความสามารถด้านการตลาดสามารถช่วยเหลือสิ่งนี้ได้ เช่น สร้างแบบจำลองการให้คะแนนสำหรับลูกค้าเป้าหมาย เพื่อช่วยให้พนักงานขายจัดลำดับความสำคัญของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคะแนนจากลูกค้ามีความสำคัญอย่างมากต่อธุรกิจ เนื่องจากใช้ทำนายแนวโน้มและโอกาสของการขายได้ในอนาคต

 1. กำหนดเป้าหมายการขาย

เป้าหมายและความคาดหวังต้องอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลจริง วิธีที่ดีที่สุดเพื่อให้มั่นใจว่าเป้าหมายการขายสามารถเป็นไปได้คือ ทำวิจัยการตลาดและทำความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานอุตสาหกรรมสำหรับชี้วัดต่างๆ อย่างไรก็ตาม ควรพิจารณาถึงสถานะของอุตสาหกรรมหรือคู่แข่งด้วย เพื่อปรับเป้าหมายการขายให้เหมาะสม

 1. การวัดผล

การวัดผลด้านการขายเป็นองค์ประกอบสำคัญอย่างยิ่งใน 7 กลยุทธ์การขาย และเพื่อทำให้กระบวนการขายเป็นไปโดยอัตโนมัติ สามารถใช้เครื่องมือซอฟต์แวร์ให้เหมาะสม เช่น all-in-one CRM การจัดการรายงานที่มีประสิทธิภาพ สามารถตั้งค่ารายงานแบบกำหนดเอง เพื่อให้ได้ข้อมูลตามที่ต้องการมากที่สุด อีกทั้งยังสามารถส่งข้อมูลรายงานเหล่านั้นไปยัง e-mail ของบริษัทตามช่วงเวลาที่กำหนดได้ การวัดผลลัพธ์การขาย จะช่วยทำให้คาดการณ์ยอดขายได้อย่างแม่นยำ

รายละเอียดที่กล่าวมาข้างต้น คาดว่าจะช่วยให้เกิดการพัฒนาแผนการตลาดที่มีเอกลักษณ์และกลยุทธ์การขายในแบบฉบับของคุณเอง เมื่อเริ่มดำเนินการตามแผนการตลาดแล้ว คุณจะรู้ได้เองว่า กลยุทธ์ใดที่ใช้งานได้จริงและเหมาะสมกับธุรกิจของคุณมากที่สุด เมื่อเกิดการซื้อขาย ขั้นตอนต่อไปคือการขนส่งสินค้า บริการนำเข้าสินค้าจากจีน มีประสิทธิภาพ และดำเนินการทางด้านเอกสารครบถ้วนตามพิธีศุลกากร เลือกใช้บริการโลจิสติกส์กับทาง Kig Logistics ยังมีแนวทางการขนส่งที่น่าสนใจ สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ ‘แนะนำ 4 รูปแบบการขนส่งที่ช่วยให้ธุรกิจเติบโตรวดเร็ว!’

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *