นำเข้าสินค้าจากจีน บทบาท Digital Twins ในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์!

นำเข้าสินค้าจากจีน บทบาทของ Digital twins นำเข้าสินค้าจากจีน นำเข้าสินค้าจากจีน บทบาท Digital Twins ในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์! Digital twins 768x402

นำเข้าสินค้าจากจีน สำหรับบทบาท Digital Twins ในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ เป็นเทคโนโลยีที่มีการจำลองดิจิทัลที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว และมีแนวโน้มที่จะถูกนำมาใช้ในการขนส่งต่อไปในอนาคต

ถึงแม้ว่า Digital Twins จะเป็นเรื่องใหม่และดูเหมือนไกลตัว แต่เชื่อเถอะว่า มันจะมีประโยชน์มหาศาล รวมทั้งจะเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงโลกของเราไปอย่างสิ้นเชิง

Digital Twins คืออะไร ? คำตอบก็คือเทคโนโลยีที่มีการประยุกต์ใช้ทั้ง AI, Machine Learning และ IoT มาสร้างฝาแฝดดิจิทัล โดยสามารถจำลองได้ทั้งวัตถุทางกายภาพ กระบวนการหรือแม้แต่ระบบให้ออกมาเหมือนต้นแบบมากที่สุด ทั้งในแง่คุณสมบัติและพฤติกรรม

มาดูกันว่า ในอนาคตนั้นจะมี Digital Twins อะไรเกิดขึ้นในวงการโลจิสติกส์ รวมทั้งบริการนำเข้าสินค้าจากจีนบ้าง?

  • ด้านบรรจุภัณฑ์

การเติบโตของ E-Commerce กำลังขยายตัวอย่างมากในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา กลายเป็นตลาดที่มีมูลค่าถึง 3.5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ ดังนั้นบริษัทต่างๆ จึงมองหาวิธีที่ทำให้การดำเนินงานของพวกเขามีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืนมากขึ้น

Digital Twins ถูกนำมาใช้พัฒนาด้านบรรจุภัณฑ์ เช่น บริษัททดลองรูปแบบของบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น พลาสติกที่ย่อยสลายได้ ใช้วัสดุรีไซเคิล โดยการจำลองวัสดุ น้ำหนักตามขนาด อุณหภูมิ การสั่นสะเทือน และแรงกระแทกที่มีความแตกต่างกันในการขนส่ง

  • ตู้คอนเทนเนอร์

การสร้างภาชนะบรรจุแบบ Digital Twins ช่วยให้บริษัทเดินเรือมองเห็นการทำงาน สภาพของภาชนะบรรจุที่ตรวจสอบได้ด้วยเทคโนโลยีการถ่ายภาพ 3 มิติ ช่วยระบุความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยข้อมูลนี้สามารถใช้ร่วมกับประวัติการเคลื่อนย้ายคอนเทนเนอร์ที่ผ่านมา เพื่อสร้าง Digital Twins ในการสนับสนุนการตัดสินใจว่าควรซ่อมแซมหรือเลือกใช้คอนเทนเนอร์เมื่อใด การรวบรวมข้อมูลดังกล่าวยังเกี่ยวกับการเดินเรือสมุทร การปรับขนาดกองเรือและจัดการการแล่นเรือที่ว่างเปล่า

สิ่งสำคัญของการพัฒนาตู้คอนเทนเนอร์ Digital Twins คือการใช้งานขั้นสูงของ IoT การบันทึกสถานะและตำแหน่งอย่างต่อเนื่อง รวมถึงสภาพภูมิอากาศ ทั้งภายในและภายนอกตู้คอนเทนเนอร์ (ความชื้นและอุณหภูมิ) การปิดหรือเปิดของภาชนะ การสั่นสะเทือน ความลาดชัน ตำแหน่ง และมลพิษทางอากาศ

  • คลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า

Digital Twins ทางด้านโลจิสติกส์กำลังสร้างโอกาสใหม่ให้กับบริษัท ช่วยในการตรวจสอบคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้าจากรูปแบบทางกายภาพไปจนถึงขั้นตอนดำเนินงาน การสร้างแบบจำลองดิจิทัลของรูปแบบคลังสินค้า จะเป็นประโยชน์ในแง่การปรับปรุงกิจกรรมที่ไม่มีความเสี่ยง

อย่างไรก็ตาม ด้วยความก้าวหน้าล่าสุดของเทคโนโลยีคลังสินค้า ทำให้บริษัทต่างๆ สามารถรวมข้อมูลที่มาจากระบบเหล่านี้เข้ากับ Digital Twins ได้ไม่ยาก และท้ายที่สุดแล้ว สิ่งนี้จะช่วยให้บริษัทมีเครื่องมือจำเป็นในรูปแบบคลังสินค้าทางกายภาพที่ดีขึ้น

  • ด้านโครงสร้างพื้นฐานของโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

นอกจากมีความสามารถในการสร้างแบบจำลองกับสิ่งที่มีอยู่จริงแล้ว Digital Twin ยังสามารถนำมาใช้เพื่อเปลี่ยนกระบวนการทั้งหมดภายในโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของอุตสาหกรรมโลจิสติกส์คือข้อเท็จจริงว่าต้องอาศัยข้อมูลจากหลายๆ ฝ่าย การแก้ปัญหาในรูปแบบ Digital Twins คือการสร้างแบบจำลองของห่วงโซ่อุปทานขึ้นมา เพื่อยกระดับความปลอดภัยแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน

อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ไม่อาจพึ่งพาเทคโนโลยี Digital Twins เพียงอย่างเดียว ผู้ประกอบการนำเข้าสินค้าจากจีนควรใช้ Big Data ในการปรับประยุกต์ใช้ร่วมกัน ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ‘พลังของ Big Data ในการขนส่งสินค้า’

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *