ชิปปิ้งจีนกับ 5 เหตุผลที่เราควรนำเข้า “แบบถูกกฎหมาย”

ชิปปิ้งจีน เหตุผลที่เราควรนำเข้าสินค้าแบบถูกกฎหมาย ชิปปิ้งจีน ชิปปิ้งจีนกับ 5 เหตุผลที่เราควรนำเข้า “แบบถูกกฎหมาย”                                                            768x402

ชิปปิ้งจีน ที่มีประสบการณ์นำเข้ามายาวนาน มักจะแนะนำผู้ประกอบการนำเข้าสินค้าจากจีน ดำเนินการนำเข้าอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

จากที่ผ่านๆ มา มักจะเป็นการนำเข้าแบบชั่งกิโลหรือนำเข้าได้เลยทันทีโดยไม่ผ่านพิธีการกับกรมศุลกากร

แล้วคุณสามารถปฏิบัติหรือดำเนินการนำเข้าอย่างไรให้ถูกต้อง ค้นหาคำตอบได้จากข้อมูลเหล่านี้

เมื่อต้องการนำเข้าสินค้าอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ผู้ประกอบการต้องทำการลงทะเบียนเป็นผู้นำเข้า-ผู้ส่งออกกับทางกรมศุลกากร โดยปฏิบัติพิธีศุลกากรหรือดำเนินกระบวนการทางศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ และยื่นแบบคำขอลงทะเบียนหรือแบบแนบได้

อย่างไรก็ตามยังมีทางเลือกอื่นๆ สำหรับมือใหม่ เช่น หากคุณไม่ต้องการเป็นผู้ประกอบการนำเข้าสินค้า คุณสามารถใช้บริการจากบริษัทชิปปิ้งหรือ Freight Forwarder ให้เป็นผู้ดำเนินการนำเข้าสินค้าแทนได้ แต่การลงทะเบียนกับทางกรมศุลกากรยังเป็นสิ่งจำเป็น เนื่องจากต้องใช้เอกสารหลายใบเป็นหลักฐาน ซึ่งเหมาะสำหรับการนำเข้าแบบนิติบุคคล

นอกจากการลงทะเบียนเพื่อนำเข้าสินค้าอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ผู้นำเข้าโดยเฉพาะมือใหม่ ยังต้องศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าต้องห้ามและสินค้าต้องกำกัด ซึ่งเป็นสินค้าที่ถูกควบคุมภายใต้กฎหมายศุลกากร ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าดังกล่าวได้ที่ ‘ของต้องห้าม ของต้องกำกัด เรื่องที่ต้องให้ความสำคัญ!’ หากพบว่ามีการฝ่าฝืนหรือลักลอบนำเข้าอาจมีความผิดตามมาตรา 244 และมาตรา 246 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560

ทั้งนี้ ความผิดดังกล่าวยังรวมไปถึงหลบเลี่ยงการเสียภาษีอากรหรือไม่ผ่านพิธีศุลกากรอย่างถูกต้อง แต่นำสินค้าเข้ามาในประเทศไทย ถือว่ามีความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากร มีโทษสูงสุดคือริบของและปรับเงินเป็น 4 เท่าของราคารวมค่าภาษีอากร หรือจำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ นี่จึงเป็นเหตุผลสำคัญว่าทำไมต้องนำเข้าสินค้าอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

แล้วการนำเข้าสินค้าอย่างถูกต้องตามกฎหมาย แตกต่างจากการนำเข้าทั่วไปอย่างไร ? คำตอบก็คือ

 1. เอกสารนำเข้าทุกใบออกโดยกรมศุลกากร สามารถใช้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบย้อนหลังได้
 2. รองรับการขนส่งจากชิปปิ้ง ทั้งปริมาณน้อยและปริมาณมาก
 3. การคำนวณค่าขนส่ง เป็นไปตามมาตรฐานสากล
 4. ปลอดภัย ไร้ความเสี่ยง เมื่อเป็นการนำเข้าสินค้าเพื่อการจำหน่ายต่อ
 5. ประหยัดเงินมากกว่า หากเทียบกับความเสี่ยงที่อาจถูกตรวจสอบภายหลัง

การนำเข้าสินค้าอย่างถูกต้องตามกฎหมาย จึงปลอดภัยมากกว่า ช่วยลดความเสี่ยงจากการถูกเช็คบิลย้อนหลังได้ อีกทั้งยังเป็นผลดีต่อผู้ประกอบการนำเข้าสินค้าใหม่ในระยะยาว

Kig Logistics บริษัท ชิปปิ้งจีน ที่ดำเนินการนำเข้าแบบถูกกฎหมาย ช่วยจัดการเรื่องเอกสารการนำเข้าสินค้าให้ถูกต้องครบถ้วน เอกสารทุกฉบับสามารถใช้เป็นหลักฐานในการนำเข้าสินค้าได้ รวมถึงสามารถออกเอกสารรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าหรือ Form E ซึ่งใช้ลดหย่อนภาษีของสินค้านำเข้าได้ต่ำสุด 0% บริการขนส่งทางรถและเรือ พร้อมจัดส่งถึงหน้าบ้านทั่วประเทศ

อ้างอิงข้อมูล : กรมศุลกากร

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *